Župa byla ve Vyškově ustanovena v roce 1900 pod názvem župa Husova. Poté byla v roce 1904 přejmenovala na Chelčického a v roce 1921 byla znovu přejmenována. tentokráte na  župu Milíčovu. Prvním starostou župy Milíčovy byl br. Ing.Jaromír Souček. Župu tvořilo 18.jednot. V roce 1991 byla župa zaregistrována pod novým názvem – župa Dr. Stanislava Bukovského. Takto pojmenována byla na  počest vyškovského rodáka, jenž stál od roku 1932 v čele ČOS jako její starosta. MUDr.Stanislav Bukovský zahynul v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim.

Známé osobnosti naší župy
Alois Hudec – Sokol Račice, OH Berlín 1936, zlatá medaile  
Eliška Misáková – Sokol Vyškov, OH Londýn 1948, členka gymnastického družstva žen. Jako jediné v historii OH jí byla udělena zlatá medaile in memoriam olympijským výborem. 
Miroslava Misáková – Sokol Vyškov, OH Londýn 1948
Marie Ďurovičová Kovářová – Sokol Luleč, OH Londýn 1948
Jaroslava Matlochová – Vyškov, reprezentantka ve sportovní gymnastice, trenérka reprezentačního družstva žen Československé republiky. Trénovala Věru Čáslavskou.

Současnost
Župa má v současné době 23 jednot a 1 778 členů. K největším jednotám patří Vyškov a Dědice. Každoročně se pořádají župní přebory v gymnastice, šplhu, atletice a plavání, dále jsou pořádány přebory ve florbale, volejbalu, tenise, bowlingu a další. Župa má rovněž své zástupce na přeborech ČOS v jednotlivých kategoriích, i v účasti na TeamGym. Pořádají se jarní, podzimní, silvestrovské a novoroční pochody a výšlapy, jakož i cyklovýlety. Každoročně je pořádán i župní ZZZ. Župa se podílí na chodu tábora ve Vřesovicích. Jednoty z naší župy se  účastní všesokolských sletů a dalších akcí při příležitosti různých výročí, veřejných vystoupení souvisejících s reprezentací Sokola. Členové naší župy se také  účastní WG ve spolupráci s Českou gymnastickou federací. Naše župa má přátelské vztahy se Sokolem Wien  a Sokolskou unií Slovenska