psychomotorika, netradiční pomůcky a sportovní hry 2023

11. 11. 2023 proběhl doškolovací seminář pro cvičitele s lektorkou Danielou Jonášovou. 23 cvičitelů z naší župy se na vlastní kůži seznamovalo s využitím Psychomotorických aktivit a netradičně pohybových her. Díky všem za osobní volný čas věnovaný vzdělávání a Daniele za odborné vedení. Další blok vzdělávání s tematikou netradičních míčových Číst více…